A crise económica e a súa repercusión no transporte urbano

17 05 2010

Aproveito que hoxe é o Día das Letras Galegas para publicar o primeiro artigo en galego do Blog. Perdón para os lectores galegofalantes por non facelo máis a miúdo, mais varias son as razóns para non utilizalo: o castelán é a miña primeira lingua (algo normal en Vigo), levo moito tempo sen escribir en galego (uns 10 anos) e vivo en Barcelona, polo que non teño moitas oportunidades de escoitalo e de falalo.

Vendo a situación económica actual do país e todos os problemas que podemos escoitar a cotío nos medios de comunicación, gustaríame facer unha breve análise das repercusións que a actual crise económica ten no transporte urbano e as posibles liñas estratéxicas que se poderían desenvolver para facerlle fronte.

A nivel estatal, segundo a Estadística de Transporte de Viaxeiros realizada polo INE,  en marzo de 2010 rexistrouse un descenso do 0,7% no número de usuarios de transporte público en relación a marzo de 2009. Ao dividir esta porcentaxe nos distintos tipos e modos de transporte, obsérvase que a variación do transporte interurbano foi de -2,5%, a do transporte especial e discrecional (laboral e escolar) foi de -4,1%, a do transporte urbano en autobús foi de -0,3% e a do transporte en ferrocarril foi de -3,2%. A nivel de Galicia, os datos de transporte de viaxeiros en autobús (o único desagregado en CC.AA.) reflexan un descenso do 0,1% respecto a 2009, que xa experimentara un importante descenso en relación ao ano anterior (-4,3%).

A primeira consecuencia da crise é, polo tanto, a baixada xeralizada da actividade do transporte público, co consecuente descenso da mobilidade individual e global. Analizando os datos dos diferentes sistemas de transporte nacionais que teñen datos desagregados (Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla e Valencia) obsérvase que este descenso é mais acusado na mobilidade non obrigada, concepto utilizado para sinalar os traxectos non vinculados coa mobilidade laboral ou escolar e normalmente asociado aos desprazamentos vinculados ao lecer. Por esta razón, a reducción é mais forte nas viaxes de fin de semana e nos desprazamentos a centros comerciais, rexistrándose tamén un acusado descenso de viaxeiros en horas nocturnas.

A variación da demanda de transporte en días laborais é moi dispar segundo a franxa horaria, rexistrándose as caídas mais fortes entre as 7 e as 11 da mañá e entre as 7 e as 10 da noite (¡en Madrid o descenso foi dun 40% en cada unha destas franxas!); ao que hai que sumar as caídas globais de viaxes aos polígonos industriais nas liñas de autobús consolidadas.

Esta situación obriga a facer unha reflexión conxunta para acadar a sostenibilidade do transporte colectivo, axustando de maneira permanente a oferta dispoñible á demanda actual e promovendo o uso do transporte público en detrimento do vehículo privado motorizado.

As medidas de axuste da oferta ás novas demandas han de ser paulatinas, adaptándoas ós distintos modos de transporte e ás distintas liñas. Tamén débese ter en conta os días de axuste, diferenciando segundo sexan días laborais ou festivos e as horas de aplicación. O axuste do transporte colectivo é necesario para a súa supervivencia, pero débese facer minimizando a súa afectación nos cadros de persoal das empresas e sempre mantendo unha boa calidade do servizo.

De maneira paralela, compre seguir traballando en medidas de promoción do transporte colectivo que faciliten a mobilidade aos cidadáns: a continua mellora da xestión das redes existentes non pode aturarse. A creación de consorcios metropolitanos, a implantación de sistemas de integración tarifaria, o desenvolvemento de sistemas intermodais de transporte efectivos (bus + tren + barco + bicicletas), o redeseño e actualización das redes actuais, etc. deben ser as medidas destacadas nos tempos de crise, porque se non perderemos o pouco que ata hoxe púidose conseguir.

O mero axuste non deixa opcións para un desenvolvemento futuro, mentres que se este axuste é paulatino e faise de maneira paralela á incorporación de melloras na xestión estarase preparando o camiño da mobilidade do futuro, sentando as súas bases e marcando estratexias eficientes que permitan unha mellora continua e unha adaptación positiva aos tempos de crise, que terán como consecuencia unha mobilidade máis efectiva e eficiente nos vindeiros anos.

Anuncios
Estadística de transporte de viajeros

5 05 2009

vitrasaEl Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó a mediados de abril la Estadística de Transporte de Viajeros relativa al mes de febrero de 2009.

Ver nota de prensa aquí

Los resultados eran previsibles, como consecuencia de la crisis económica: en España, el número de viajeros que utilizaron el transporte urbano en febrero descendió un 5,0% respecto al registrado el año anterior.

Este dato no existe para Galicia, al no disponer nuestra Comunidad de transporte metropolitano, pero podemos observar la misma dinámica al estudiar el transporte urbano regular general de viajeros en autobús: en Galicia, el número de viajeros descendió un 4,3% respecto al registrado el mismo mes el año anterior; variación ligeramente inferior a la media española (4,4%).

Durante los últimos años, esta variación siempre había sido positiva, tanto en Galicia como en el conjunto del Estado, evidenciándose así un cambio en la intensidad de desplazamientos de los ciudadanos. La confirmación de esta cifra desmonta la teoría de aquellos optimistas (entre los que me incluyo) que pensábamos que la crisis actual provocaría un aumento de los viajes en transporte público y un claro descenso de los viajes en vehículo privado: con esta cifra queda claro que la reducción de los viajes por cuestiones laborales ha sido mayor que el aumento del uso del transporte público para reducir gastos domésticos. Aún queda por ver si también se han reducido drásticamente los viajes en vehículo privado, pero por ahora no existen datos actualizados para comprobarlo.

Como reflexión, decir que es una pena que la mayoría de ciudadanos no se hayan concienciado del gasto que supone un coche (o, en menor medida, una moto) en su día a día. Aún me queda la esperanza de que algún cambio se produzca en los próximos meses, porque el peor momento de la crisis aún no ha llegado. Mis esperanzas las deposito en el coche compartido, ya que la actual utilización del coche que hacemos los gallegos es totalmente ineficiente: 1,1 personas por vehículo!!!!. En otro artículo me gustaría desgranar lo que nos cuesta tener un coche, y no sólo en términos económicos, para que nos demos cuenta de todas las implicaciones de tenerlo y así empecemos a pensar en un mejor uso.

Para acabar, y volviendo a la Estadística de Transporte de Viajeros, la “buena noticia” que desprende es que en los dos primeros meses del año, el número de viajeros que optaron por emplear el transporte urbano regular por autobús en Galicia “sólo” cayó un 4,8%, proporción inferior a la media estatal (-5,3%). Dos hipótesis pueden provocar este número: que en Galicia la proporción de nuevos parados haya sido menor que en el conjunto del Estado (pues las cifras de desempleo se dispararon en diciembre) o que los nuevos parados gallegos utilizaban menos el transporte público que en el resto de España. Esperemos que la causa sea la primera…

Será interesante seguir la evolución de esta estadística para ver el impacto de la crisis económica en nuestra Comunidad y comprobar si se alteran nuestras dinámicas de desplazamiento. Estaré al tanto y publicaré los resultados cuando se produzcan cambios!!!


Carril bici entre Vigo y La Ramallosa

5 05 2009

carrilbiciMe gustaría empezar con un tema de actualidad, que ha levantado mucha polémica y que resume a la perfección la “visión colectiva” de los gallegos respecto al tema de la movilidad. Me refiero al Carril Bici proyectado por el anterior gobierno de la Xunta de Galicia entre Vigo y Ramallosa, y que el actual gobierno ha decidido parar.

Hoy he leído este artículo en el Faro de Vigo Retirada del Carril Bici y me han venido a la cabeza los principales problemas a los que se han de hacer frente para implementar políticas coherentes en Galicia:

  • Por un lado la continua oposición de las personas afectadas: poca visión de conjunto y defensa a ultranza de sus posesiones, sin mirar nunca al bien común. Este tema está tan hablado y se repite tanto en cualquier actuación pública que no me voy a parar ahora a comentarlo. Simplemente resaltar la inexistencia de iniciativas y plataformas a favor del Carril Bici, ¿es que no beneficia a nadie o es que somos una sociedad que sólo nos hacemos oír cuando nos quitan algo, y nunca para exigir mejoras?
  • Esta reflexión me lleva a otro punto clave del asunto: los políticos y gestores públicos. ¿Estimó el anterior gobierno el número potencial de usuarios del Carril Bici?, ¿estudió su perfil?, ¿supo “vender su idea” a través de campañas de comunicación?, ¿hizo algo para crear necesidad entre los futuros usuarios (promoción de los paseos en bicicleta por la zona, aparcamientos, servicios de alquiler, etc.)?. Resumiendo: si tan importante era el proyecto (que para mi sí lo era) para contribuir a la promoción del uso de la bicicleta, ¿no podrían haberlo hecho mejor?. Y el nuevo gobierno…. ¿Por qué esas prisas por echar por tierra esta iniciativa, porque no la plantearon ellos?, ¿qué alternativas propone?, ¿qué explicaciones ha dado para tomar esa decisión?.

Dejo más preguntas que respuestas encima de la mesa, para conocer vuestra opinión y para crear debate. El tema de la promoción de la bicicleta me parece muy importante y quiero explicarlo con mayor profundidad en el futuro. Ahora, para finalizar, simplemente me gustaría acabar señalando dos ventajas de los Carriles Bici, que creo que se deberían implantar en todas nuestras ciudades (más que en nuestras carreteras) y que espero que sigan estando en la agenda política de nuestros gobernantes durante los próximos años:

  1. Promocionan enormemente el uso de la bicicleta como alternativa al coche, ya que ofrecen un espacio aislado y seguro por el que moverse con comodidad, rapidez y seguridad dentro de la ciudad.
  2. Pacifican la vida de nuestros núcleos urbanos, ya que reducen la contaminación acústica y ambiental, contribuyen a descongestionar el tráfico y hacen descender el número de accidentes, entre otras muchas ventajas.